Qiteq Business Suite - eMarketing

Gør opmærksom på din virksomhed gennem målrettet og effektiv dialog med markedet

Qiteq Business Suite - CRM indeholder værktøjer der på simpel og effektiv vis kan oprette, udføre og følge op på kampagner overfor nye og eksisterende kunder. Kampagnemodulet gør det nemt og hurtigt at udvælge emner ud fra eksempelvis segmenter, interesseprofiler eller købsprofiler og udsende materiale via elektronisk eller almindelig post.

Qiteq Business Suite - eMarketing indeholder endvidere en stærk vidensbase, der sikrer ensartethed af den kommunikation, der foregår til markedet. Således sikres at produktblade, kampagnemateriale, prislister, osv. der sendes ud altid er de rigtige.

  • E-mail Marketing
  • Message Scheduling
  • Open and Clickthrough Tracking
  • Bounce-back Handling
  • Subscription Management
  • Unsubscribtion Handeling
  • Surveying

E-mail marketing (eMarketing) - et magtfuldt redskab

E-mail marketing er en disciplin, der er på kraftig fremmarch i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner – ikke blot i Danmark men over det meste af verden. Anvendt rigtigt, kan eMarketing være en yderst effektiv måde at kommunikere med både potentielle og eksisterende kunder på. E-mail er som udgangspunkt et omkostningseffektivt, lynhurtigt og ret simpelt værktøj at have med at gøre. Under den forudsætning, at man gør de nødvendige tiltag for at undgå, at ens e-mails betragtes som SPAM.

E-mail marketing er en integreret del af Qiteq Business Suite - eMarketing, der både kan håndtere e-mail marketing og samtidig gøre det målbart. Det vil sige, at virksomheden, der afsender e-mailen, kan se hvor mange modtagere, der åbner de sendte e-mails og hvor mange, der klikker på de links, der er i e-mailen. De kan også følge, hvis de enkelte e-mails ikke når deres planlagte modtagere – dette kaldes i fagsproget, at e-mailen bouncer. Denne målbarhed gør, at e-mail marketing er et meget mere præcist kommunikationsmiddel end f.eks. en postal direct mail, hvor man ikke ved hvor mange af modtagerne der åbner posten – endsige læser de enkelte afsnit i e-mailen. E-mails er blevet så vigtige, at ingen marketingafdeling bør undlade at sætte ressourcer af til en seriøs indsats på området.

I Danmark omfattes e-mails og andre elektroniske kommunikationsmidler af Markedsføringslovens § 6 A. Loven er ganske enkel: Hvis man ønsker at kommunikere et markedsføringsbudskab til en person, skal den forudgående have afgivet samtykke dertil. Dette kaldes i branchen også ofte for en ”permission”. Er en tilladelse givet skal der altid være mulighed for modtageren for gratis og let at kunne tilbagekalde sin tilladelse – dvs. at afmelde sig fremtidige e-mails. En tilladelse gælder altid kun til det specifikke område, som modtageren accepterede oprindeligt. Dokumentation for afgivelse af tilladelse påhviler afsenderen.

Gode råd om eMarketing